Barn under 13 år går in gratis i vuxens sällskap.Foto:Viktor Grundström Mattsson

Vi stöder Rock Out Wild


Sorselefisket Mat till Kalas
Sigges Bygg
Gluetec
Sorselefrakt Vildmarksdata
AB Rob. Lidéns Järnhandel
Vildmarksresor E-Rotor AB
Åbergs i Sorsele AB
Sorsele Byggtjänst
Karlssons Bilservice
Nausta Bryggeri
ICA Nalohallen
Rolles Servicecenter
Caligo Lighting
Elektrofredrik AB
Åkes Foto och Reportage
Coop Nära Sorsele
Sorsele River Hotel
Nalovardo Racing Club
Martin Och Mikaela Otter
Copyright © inode64.net